Saaja

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: kaubavedu
Definitsioon või seletus


Juriidiline või füüsiline isik, kes on märgitud kaubaveo saatedokumentidel ja muudel tarnedokumentidel kaubasaadetise vastuvõtjaks.


Ingliskeelne termin: consignee


Venekeelne termin: получатель