Sadamareid

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: meretransport
Definitsioon või seletus


Sadamabasseinist väljapoole jääv sadamaosa, mis võib olla tormilainete eest osaliselt või täielikult kaitstud. Sadamal võib olla nii välis- kui  sisereid. Välisreid jääb üldjuhul väljapoole sadama kaitserajatisi ja ei ole kaitstud (v.a looduslikud kaitsetingimused). Sisereid on sadamabasseini osa, mida kaitsevad sadama kaitserajatised.


Ingliskeelne termin: road


Sünonüümid: roadstead


Seotud terminid: outer harbour


Venekeelne termin: внешний (внутренний) рейд