Samaaegne konstrueerimine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Ristfunktsionaalne, meeskonnatööpõhine lähenemine, kus toodet ja tootmisprotsessi kavandatakse ja valmistatakse ette samaaegselt, mitte järjestikuste tegevustena. Samaaegse konstrueerimise meeskonnas osalevad turunduse, tootearenduse, tootmise, ja ostmise, samuti ka tarnijate ja isegi kliendi esindajad. Võimaldab juba varases tootearenduse staadiumis arvestada lihtsa ja odava toodetavuse, klientide, ja kvaliteedi vajadusi ning lühendada tootearendustsükli kestust.


Seotud terminid: ristfunktsionaalne


Ingliskeelne termin: concurrent engineering


Seotud terminid: cross functional