Sisemine tasuvus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus


Intressimäär, mis võrdsustab projekti esialgsed väljaminekud nende nüüdisväärtuses sissetulekute nüüdisväärtusega, ehk tulumäär, mida antud projekt teenib.


Ingliskeelne termin: internal rate of return


Lühendid: IRR


Venekeelne termin: внутренняя норма доходности


Lühendid: ВНД