Standardhälve

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Näitaja, mis iseloomustab arvujada väärtuste varieerumise ulatust. Matemaatiliselt on standardhälve ruutjuur arvujada erinevuste ruutude keskmisest. Mida suurem on numbrite varieeruvus, seda suurem on standardhälve.


Ingliskeelne termin: standard deviation