Strateegiline hankimine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: ostmine ja hanked
Definitsioon või seletus
Pikaajaliste hankevajaduste väljaselgitamise, nendeks vajadusteks tarneallikate leidmise, tarnijate selekteerimise ja tarnijate tulemuslikkuse haldamise protsess. Keskendub õigete tarnijatega kõige tõhusamate suhete arendamisele, et tagada õiget ostuhinda ja toote olelusringi kulude minimeerimist. Määrab samuti kindlaks, kas teostada funktsioone ja protsesse organisatsioonisiseselt või tellida välistelt organisatsioonidelt.


Sünonüümid: strateegiline hange


Ingliskeelne termin: strategic sourcing