Strateegilise kasumi mudel

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Mudel, mis näitlikustab ettevõtte finantstegevust ning võimaldab mõista ja analüüsida ettevõtte tulemuslikkust ja investeeringute tootlust. Mudel integreerib kasumiaruande ja bilansi tähtsamad näitajad. Logistika seisukohalt võimaldab strateegilise kasumi mudel näha logistikategevuse mõju ettevõtte finantstulemustele.


Ingliskeelne termin: strategic profit model