Täielik käsuõigus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: militaarlogistika
Definitsioon või seletus
Ülema sõjaväeline õigus ja kohustus anda alluvatele käske, mis hõlmab igakülgselt ka sõjalisi operatsioone ja väehaldust ning on kasutusel vaid riigi relvajõududes."Rahvusvahelises kasutuses tähendab termin ""käsuõigus"" väiksema ulatusega võimu kui riigisiseses kontekstis. Ühelgi NATO ülemal ega koalitsiooniülemal ei ole tema alluvusse määratud vägede üle täielikku käsuõigust, kuna NATO-le vägesid määrates annavad riigid üle üksnes operatiivkäsu- või operatiivjuhtimisõiguse."


Seotud terminid: käsuõigus, FULLCOM kuni TACON


Sobimatud terminid: täielik juhtimine


Ingliskeelne termin: full command


Lühendid: FULLCOM