Täitmisaja vahe

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tootmise planeerimine
Definitsioon või seletus


Tarneahelas olukord, mille puhul ületab täitmisaeg nõudlusaega. Täitmisaja vahe esinemisel ei saa tarneahel koguulatuses töötada tõmbaval meetodil, vaid peab leidma varude hoidmiseks tarneahelas sobiva punkti, et viia täitmisaeg vastavusse nõudlusajaga.


Ingliskeelne termin: lead-time gap


Definitsioon või seletus

A typical problem in supply chain management, which means that the total lead time is larger than demand time. If lead time gap is present, it means the supply chain can’t work on pull principle throughout the chain but must find a suitable point for keeping inventory instead to decrease the actual lead time so that it wouldn’t exceed demand time.