Täitmisgarantii

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: klienditeenindus
Definitsioon või seletus
Garantii, mis on ostjale tagatiseks juhul, kui müüja ei suuda tarnida lepingus näidatud kaupu kokkulepitud tähtajaks. Täitmisgarantii on ostja jaoks sarnane ettemaksugarantiiga. Erinevus seisneb selles, et täitmisgarantii puhul pole ettemaksu sooritamine müüja kasuks kohustuslik. Tavaliselt garanteeritakse lepingu mittetäitmisest tulenevate leppetrahvide tasumine.


Ingliskeelne termin: performance bond


Venekeelne termin: гарантия выполнения обязательств