Tariifipoliitika

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: reisijavedu
Definitsioon või seletus
Sõidutariife puudutav tegutsemisviis.


Ingliskeelne termin: fare policy


Venekeelne termin: тaрифнaя пoлитика