Tariifistruktuur

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: reisijavedu
Definitsioon või seletus
Reeglistik, mida kasutatakse teenusele juurdepääsuõiguse määramisel ja sõidutariifide või -tasude kehtestamisel. Tariifistruktuur võib olla muutuv (tsooni- ja kaugustariif) või ühtne.


Ingliskeelne termin: fare structure


Venekeelne termin: структура тарифов

Mall Villemi ja Terje Villemi