Tarneahela läbipaistvus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Suutlikkus omada ligipääsu logistika ja tarneahelaga seonduvatele asjassepuutuvatele andmetele või infole, sõltumata sellest, millises tarneahela lülis viimased eksisteerivad.


Ingliskeelne termin: supply chain visibility


Sünonüümid: visibility