Tavajäätmed

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka.


Ingliskeelne termin: non-hazardous waste


Venekeelne termin: твёрдые бытовые отходы