Teeandmed

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus


Andmed maanteede infrastruktuuri tunnusjoonte, sealhulgas statsionaarsete ja ajutiste liiklusmärkide või neid reguleeriva ohutusatribuutika kohta.