Teenindustase

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: klienditeenindus
Definitsioon või seletus
Klienditeenindusega seotud erinevate toimingute väljundite kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kirjeldused. Esmajoones on need kliendi jaoks kõige tähtsamate teenindusaspektide mõõtarvud, mis näitavad nõudluse rahuldamise võimekust või kiirust. Teenindustaset tuleb vaadelda lähtuvalt kahest erinevast vaatenurgast: kuidas seda tajub tarnija ja kuidas klient.


Ingliskeelne termin: service level


Venekeelne termin: уровен сервиса