Teenuse kvaliteet

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: reisijavedu
Definitsioon või seletus
Teenuse vastavus kindlaksmääratud tarbimisomadustele, standardile, tehnilistele tingimustele või tarbija ootustele, nt kättesaadavus, juurdepääsetavus, teavitus, regulaarsus jne. Samuti kliendi subjektiivne hinnang selle kohta, millises ulatuses langevad kokku tema ootused teenuse osas ja tajutud teenusetase.


Ingliskeelne termin: service quality


Venekeelne termin: качество сервиса