Tegevusluba

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: raudteetransport
Definitsioon või seletus


Dokument, millega asjaomane riigiasutus (Eestis Konkurentsiamet) annab ettevõtjale loa majandada avalikku raudteed, osutada reisija- ja/või kaubaveoteenust, raudteeveeremi tehnohooldust ja remonditeenust, samuti raudteeveeremi ehitusteenust.


Seotud terminid: raudtee-ettevõtja, raudteeveo-ettevõtja, raudteeinfrastuktuuri-ettevõtja, raudteeinfrastruktuuri majandamine, veeremi tehnohooldus


Ingliskeelne termin: operating license


Sünonüümid: activity licence


Venekeelne termin: лицензия