Tegevussuhtarv

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus


Suhtarv, mis arvutatakse tegevuskulude (v.a kulum) ja müügitulu jagatisena.


Ingliskeelne termin: operating ratio