Teisene toore

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Jäätmete taaskasutamistoimingu tulemusena ringlussevõetud aine või materjal.


Ingliskeelne termin: secondary raw material


Venekeelne termin: вторичное сырьё