Terviklik kvaliteedijuhtimine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Filosoofia, mis rõhutab pidevat täiustamist organisatsioonis. Tegu on süstemaatilise, integreeritud, järjekindla ja tervikliku organisatsiooni vaatepunktist lähtuva lähenemisega, kuhu on kaasatud kõik töötajad ja kõik organisatsiooni aspektid. Terviklik kvaliteedijuhtimine keskendub eeskätt organisatsioonisiseste ja -väliste klientide rahulolu saavutamisele. Põhiaspektid on defektide vältimine ja rõhk kavandamise kvaliteedile.


Lühendid: TQM


Ingliskeelne termin: total quality management


Lühendid: TQM