Tervikplaanimissüsteem

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Tarkvarapakett, mis käsitleb kogu tarneahelat tervikuna ja võimaldab teha otsuseid tervikliku tarneahela tegevusest lähtudes.


Sünonüümid: tervikplaneerimissüsteem


Lühendid: APS


Ingliskeelne termin: advanced planning system