Tollikontrolli all töötlemine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tollindus
Definitsioon või seletus
Tolliprotseduur, mis võimaldab kolmandate riikide kauba sissevedu töötlemiseks ilma impordimaksude tasumiseta ja kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamiseta. Impordimaksud makstakse töödeldud toote vabasse ringlusse lubamisel nagu imporditaks see otse kolmandast riigist.