Toote turvaline kõrvaldamine

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tagastuslogistika
Definitsioon või seletus


Toote kõrvaldamisel/hävitamisel keskkonnale tekkida võivate riskide maandamine.


Ingliskeelne termin: product secure disposal


Venekeelne termin: безопасная ликвидация товара