Tulemuslikkuse põhinäitaja

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Ettevõtte või allüksuse jaoks strateegilise tähtsusega tulemuslikkuse mõõtarv


Seotud terminid: tulemuskaart


Lühendid: KPI


Ingliskeelne termin: key performance indicator


Seotud terminid: scorecard


Lühendid: KPI