Turvakaart

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: veokorraldus, ekspedeerimine, õiguslik keskkond
Definitsioon või seletus
Spetsiaalne dokument, mille väljastab ohtliku aine tootja või muu pädev organisatsioon. Turvakaart sisaldab informatsiooni transporditava ohtliku aine poolt tekitatava võimaliku kahju ning vajalike tõrje- ja kaitsemeetmete kohta, tegutsemise ja esmaabi andmise kohta õnnetuse korral, tegutsemise kohta tulekahju korral ja andmeid selle kohta, milliseid kustutusvahendeid ei tohi kasutada. Samuti sisaldab turvakaart abinõude loetelu juhuks, kui pakendit/taarat vigastatakse või see puruneb ja ohtlikke aineid satub maapinnale (teele) või vette. Ohtliku aine turvakaardi juhistest tuleb pidada rangelt kinni ka ohtliku aine käitlemisel.


Sünonüümid: ohtliku aine turvakaart


Ingliskeelne termin: security card