Tuumikkompetentsus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Spetsiifiline faktor, mida peetakse ettevõtte või selle töötajate tegevuse korraldamise keskseks ajendiks ja millest lähtub ettevõtte konkurentsistrateegia. Tuumikkompetents peab vastama kolmele põhikriteeriumile: 1) loob kasulikust/väärtust klientidele 2) konkurentidel on raske seda jäljendada 3) see on kasutatav paljude toodete ja turgude puhul. Tuumikkompetents võib esineda erinevates vormides, nt oskusteave, protsessi usaldusväärsus ja/või tihedad suhted klientide ja tarnijatega, tootearendus, ettevõtte kultuur jm.


Sünonüümid: tuumikpädevus


Ingliskeelne termin: core competency