Vabasse ringlusesse lubamine

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: tollindus
Definitsioon või seletus
Tolliprotseduur, mida rakendatakse ühendusevälisele kaubale ühenduse kauba tollistaatuse saamiseks. Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduur hõlmab kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist, muude kauba impordiga seotud formaalsuste täitmist ning seaduse alusel tasumisele kuuluvate maksude sissenõudmist.


Seotud terminid: tollitoiming