Vabatsoon

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: tollindus
Definitsioon või seletus

Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi osa, mille puhul ühendusevälist kaupa loetakse impordi- ja ekspordimaksude ning impordi reguleerimiseks kehtestatud kaubanduspoliitika meetmete suhtes väljaspool tolliterritooriumi olevaks ning kuhu toimetatava ühenduse kauba suhtes võib rakendada meetmeid, mida tavaliselt rakendatakse kauba ekspordil. Vabatsoonid on eraldatud muust tollterritooriumist püsiva piirdega või toimivad tolliladude osas rakendatavate põhimõtete alusel.


Ingliskeelne termin: free zone