Varade tootlikkus

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: kuluarvestus
Definitsioon või seletus


Suhtarv, mis üldjuhul leitakse puhaskasumi ja varade perioodikeskmise jääkmaksumuse jagatisena ning mis iseloomustab varade võimet teenida kasumit.


Ingliskeelne termin: return on assets


Lühendid: ROA, ROTA


Venekeelne termin: рентабельность активов