Varude koondhaldamine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: varude haldamine
Definitsioon või seletus
Tooterühmade käsitamine ühtse varuna, mis on vajalik varude haldamise põhimõtete väljatöötamiseks, tulemuslikkuse põhinäitajate juurutamiseks, eesmärkide püstitamiseks ja aruandluseks. Varude koondhaldamine võimaldab kindlaks määrata ettevõtte koguvarude soovitusliku suuruse taseme ning sellest tulenevalt töötada välja ja rakendada selliseid varude kontrollimise põhimõtteid, mis tagaksid, et kõik varude haldamise alltegevused oleksid suunatud püstitatud eesmärgi saavutamisele, ja seda optimaalsete kuludega.


Ingliskeelne termin: aggregate inventory management