Veoluba

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: veokorraldus, ekspedeerimine, õiguslik keskkond
Definitsioon või seletus
Dokument, mis annab vedajale õiguse rahvusvaheliseks autoveoks Eesti ja veoloal märgitud riigi vahel või läbi selle riigi territooriumi või veoloal märgitud riigi ja kolmanda riigi vahel, kasutatakse terminit biletaarne veoluba.

Mitmekordne veoluba ehk CEMT veoluba on ITF (International Transport Forum) liikmesriikide vahel kokkulepitud veoload, millised võimaldavad liikmesriikide vahelist kaubavedu CEMT loa kasutamistingimustest tulenevalt. Analoog on ka CEMT kolimisveoluba.

EMÜ veoluba annab Euroopa Liidu lepingust tulenevad õigused liikmesriikide vaheliseks kaubaveoks ja piiratud tingimustel ka kabotaažvedudeks liikmesriikides.


Ingliskeelne termin: transport permit

CEMT-veoluba kuuajaline (2011)
CEMT-veoluba aastane (2011)