Veosekindlustus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: veokorraldus, ekspedeerimine, õiguslik keskkond
Definitsioon või seletus
Kauba omaniku, vedaja või ekspedeerija ning kindlustsufirma vahel sõlmitav kindlustusleping, mis kaitseb kindlustusvõtjat kõikide peamiste riskide puhul veoprotsessis, sealhulgas juhtumites, mis ei ole otseselt kindlustusvõtja kontrolli all. Lisaks füüsilisele veosele kindlustatakse enamasti ka veose transportimisega seotud kliendi varalised huvid, mille hulka kuuluvad näiteks veose transportimisega seotud otsene kulu ( veoraha), veose hilinemisest tekkinud kahju (veoraha ulatuses), õiguskaitsekulud (kuni 10% kindlustusväärtusest), kindlustusvõtja vastutusel olevad maksud (nt tolli- või aktsiisimaks), veose päästmise või utiliseerimise kulu, veoseomaniku vastutus seoses üldavarii protseduuriga.


Ingliskeelne termin: cargo insurance