Virtuaalne liikluskorralduskeskus

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus
Liikluskorralduse juhtimise süsteem teenindab iseseisvalt suurt piirkonda, kasutades sõidukite-põhiseid sensoreid reaalajas teeolude teabe kogumisel. Teavet edastatakse sõidutee taristut haldavasse allsüsteemi, vajalike liiklushooldus tööde tegemiseks kindlaks määratud piirkonnas.

Märkused:

Virtuaalne liikluskorralduskeskus on hästi kohandatav maapiirkondadesse, kus igal omavalitsusel/kogukonnal on vajalikud ressursid sõidutee haldamiseks ja suutlikkus reageerida kiiresti muutunud ilmastikule.


Ingliskeelne termin: virtual traffic management centre


Definitsioon või seletus

Decentralized traffic management system designed to serve large areas, using vehicle-based sensors to gather real-time data on road weather conditions that can be transmitted to roadside equipment and then retransmitted to the traffic management subsystem covering the zone for processing. Note: a virtual traffic management centre is well adapted to rural regions where each community has the necessary resources to access available information on road weather conditions


Lühendid: VTMC