Ärilise suutlikkuse mõõtmine

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Lähenemisviis, mis kasutab mõõdetavate eesmärkide ja nende täitmise mõõtmise süsteemi organisatsiooni tulemuslikkuse jälgimiseks. Jälgitavate mõõtarvude analüüs aitab organisatsioonil perioodiliselt ärieesmärke püstitada, ja siis anda juhtidele tagasisidet eesmärkide saavutamise seisust. Jälgitavate mõõtarvude väärtust võrreldakse eelnevate perioodide ja eesmärgiks seatud väärtustega, võttes  vajadusel arvesse ka erinevate mõõtarvude omavahelisi vastasmõjusid.


Ingliskeelne termin: business performance measurement


Lühendid: BPM