Üldinfo

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search


Logistika ja tarneahelate juhtimise multimeediapõhise sõnastiku esimene versioon valmis aastatel 2011-2013 Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetme “Kõrgkooli innovatsioon” raames. Projekti eestvedajaks oli Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK), sõnaraamat koostati koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Eesti Ostu ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu ning Logistika- ja Transiidi Assotsiatsiooniga. Esimeses versioonis oli üle 2200 erialase termini. Selgituste paremaks mõistmiseks on valitud terminid illustreeritud erinevate multimeedialahendustega, sõnaraamatus on üle 500 pildi ja üle 100 video. Valminud sõnastiku sihtgrupiks on logistikud, kutse- ja kõrgkoolide õppurid ja kõik logistikahuvilised. Sõnastiku koostamise ajendiks sai kaks seika. Esiteks on logistika üks paljudest tänapäeval väga kiirelt arenevatest valdkondadest. Teiseks on viimase kümne aasta jooksul avaldatud vaid kolm logistikaõpikut, neist kaks kõrghariduse ja viimane, kolmas kutsehariduse tarvis. Õpikute autorite tõdemusel on seni olnud üheks tõsisemaks probleemiks ühtse erialase sõnavara puudumine, samuti kasutatakse palju ingliskeelseid termineid. Sellest tekkis möödapääsmatu vajadus alustada valdkonna terminite koondamist ja korrastamist ning tuua eesti keelde puuduvaid oskussõnu. Sõnaraamatu avalikustamise kuupäev oli 3.detsember 2013.

Sõnastiku koostamine. Sõnastik on jagatud 23ks erinevaks valdkonnaks, igal valdkonnal oli oma juht/ autor. Kõige suurema panuse terminiloomesse andis Ain Tulvi pesastades 11 valdkonda ning olles autoriks üle 600le terminile. Kõik terminid läbisid oponeerimise teise partneri/ spetsialisti poolt. Oponentideks olid nii praktikud (nt valdkonda “tollindus” oponeeris esindaja MTAst) kui ka kõrgkoolide esindajad. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste keeletoimkond jagas autoritele soovitusi ning tegi ettepanekuid terminite sõnastamiseks, kuid lõpliku variandi terminist/ selgitusest otsustas siiski autor.

Edasine areng. „Valmimine ei tähenda seda, et kõik on lõplikult valmis ning edaspidi ei muudeta ega lisata midagi. On loogiline, et valdkonna arenedes muutuvad ka mõisted, mistõttu tuleb andmebaasi täiendada. Samuti võetakse pidevalt kasutusele uusi oskussõnu, mis peaksid leidma koha ka sõnastikus,“ tõdes EEKi logistikaõppejõud ning Tallinna Tehnikakõrgkooli logistika ja majanduse õppetooli hoidja Ain Tulvi. Kõikide ettepanekud ja soovitused on teretulnud!