Allikate nimekiri

Allikas: EEK Wiki
Redaktsioon seisuga 18. detsember 2013, kell 07:50 kasutajalt Kristel (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Jump to navigation Jump to search
 1. Alver, J., Alver, L. (2011). Majandusarvestus ja rahandus. I ja II osa. Tallinn: Deebet.
 2. Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (2013). http://www.eraa.ee
 3. EL-i transpordi Valge raamat. (2011). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 4. Guard Systems Estonia AS. (2013). http://guardsystems.ee
 5. Haldma,T., Karu, S. (1999). Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. Tartu: Rafiko & AT Audiko.
 6. Jäätmeseadus, RT I 2004, 9,52
 7. Koppel, O. (2006). Infrastruktuuri arvestus vertikaalselt integreeritud raudtee-ettevõtja korral: hinnakujunduse aspekt (Eesti peamise raudtee-ettevõtja näitel). Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
 8. Lääts, K., Peets, P. (1999). Vastutuspõhine arvestus – üks controlling’u juurutamise eeldusi organisatsioonis. Tartu: Rafiko.
 9. Mereste, U. (1987). Süsteemkäsitlus. Süsteemsest mõtlemisviisist majandusnähtuste käsitlemisel. Tallinn: Valgus.
 10. Navirec OÜ. (2013). http://ee.navirec.com
 11. Oskando AS. (2013). http://www.oskando.ee
 12. Pakendiaktsiisiseadus, RT I 1997, 5, 31
 13. Pakendiseadus, RT I 2004, 41,278
 14. Raamatupidamise seadus. (2012). RT I, 25.05.2012, 16.
 15. Rahvusvahelise raudteekaubaveo kokkulepe (SMGS). (2013). http://www.evrcargo.ee/.
 16. Raudtee tehnokasutuseeskiri. (2013). RT I, 20.03.2013, 17.
 17. Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika. (2010). RT I, 29.12.2010, 59.
 18. Raudteeseadus. (2011). RT I, 20.12.2011, 16.
 19. Roheline raamat. Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel. (2007). Brüssel
 20. Saadikud: automaatne hädaabikõne eCall kõikidesse uutesse autodesse aastast 2015. (2012). http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20120615STO46957/html/Saadikud-automaatne-hädaabikõne-eCall-kõikidesse-uutesse-autodesse-aastast-2015
 21. A sustainable futuure for transport. (2009) Luxembourg: Publications Office of the European Union
 22. Vitasek, K. (2006). Supply chain and logistics terms and glossary. http://www.logisticsservicelocator.com/resources/glossary03.pdf.
 23. Dictionary of Logistics and Supply Chain Management, Jens Kiesel, Publicis Publishing, 2010, Germany
 24. The Dictionary of Transport and Logistics, D.Lowe, Kogan Page 2002
 25. Green Logistics, A.McKinnon, S.Cullinane, M.Browne, A.Whiteing, Kogan Page, 2010
 26. Humanitarian Logistics, R.Tomasini, L.V. Wassenhove, Palgrave Macmillan, 2009
 27. Management of Transportation, J.Coyle, R.A.Novack, B.J.Gibson, E.J.Bardi, South-Western Cengage Learning, 2011
 28. Transportation, J.J.Coyle, E.J.Bardi, R.A.Novack, South-Western College Publishing, 1999
 29. Truu, M., Kaal, L., Metlitski, S., Nigol, M., Kendra, A., Antov, D. Lavrentjev, J. Sannik, S. (2010). Eesti maanteetranspordi intelligentsete transpordisüsteemide kontseptsiooni väljatöötamine. Tallinn: Maanteeamet
 30. Üleeuroopalise turvalisema, puhtama ja tõhusama liikuvuse suunas: esimene aruanne intelligentse auto kohta. (2007). Brüssel.
 31. World Road Association-PIARC (terminology). (2013). http://www.piarc.org
 32. World- Class Warehousing and Material Handling, E.H.Frazelle, McGraw –Hill, 2002
 33. Kuljetukset ja varastointi, LOGY, Helsinki 2004
 34. Logistiikan ja toimitusketjun hallinan perusteet, V.Ritvanen, A.Inkiläinen, A.Bell, J.Santala, 2011
 35. Logistiikan sanasto, LOGY ry, Helsinki, 2010
 36. Федеральный закон о железнодорожном транспорте в Российской Федерации. (2007). http://www.rg.ru/2008/08/26/geldor-dok.html.
 37. Железнодорожный транспорт. (2003). Большая энциклопедия транспорта. Том 4. Издание второе / Главный редактор Н. С. Конарев. Москва: Научное издателъство “Большая Российская энциклопедия”.
 38. Рекомендации по терминологии “Статистика железнодорожного транспорта”. (2002). Краткий глоссарий. Варшава: Организация сотрудничества железных дорог.