Euroopa ühtne transpordivõrk

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: kaubavedu
Definitsioon või seletus


Euroopa riike (peamiselt EL liikmesriike) hõlmav aja jooksul välja kujundatav transpordi infrastruktuur. TEN võrgu väljaarendamisel on eesmärgiks vähese läbilaskevõimega transpordisõlmede kõrvaldamine, puuduvate ühenduste loomine, tehniliste standardite ühtlustamine, siseriiklike süsteemide ühendamine ja riikidevaheliste (regioonidevaheliste) transpordikoridoride loomine.


Lühendid: TEN


Ingliskeelne termin: Trans European Network


Lühendid: TEN