Humanitaarkoordinaator

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: humanitaarlogistika
Definitsioon või seletus
ÜRO hädaabi koordinaatori poolt ajutiselt ametisse määratud isik, kes vastutab kriisipiirkonnas humanitaarabi andmise eest parimal viisil ja lähtudes olemasolevatest tingimustest ja ressurssidest. Humanitaarabi koordinaator teeb koostööd katastroofipiirkonna valitsusasutustega, rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide ning kohalike kogukondadega. Katastroofipiirkonnas võidakse avada ÜRO humanitaarasjade ameti esindus, mis toetab humanitaarabi koordinaatori tegevust.


Ingliskeelne termin: humanitarian coordinator