Infovahetus infrastruktuurilt sõidukile süsteem

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus


Kiirtee taristu saab mööduvate sõidukite pardaarvutitest liiklusteavet sama teelõigu kasutajate liikumisrütmi kohta ja edastab teabe teistele liiklejatele, muutes sellega liiklemise stabiilsemaks ja ohutumaks.


Seotud terminid: infrastruktuurilt sõidukile süsteem


Ingliskeelne termin: I2V


Seotud terminid: Infrastructure-to-vehicle technologie


Lühendid: Smarter road