Infovahetus sõidukilt taristule

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: intelligentsed transpordisüsteemid
Definitsioon või seletus


Suuremahuline projekt autolt autole (V2V) ja autolt taristule (V2I) kasutamiseks, peamiselt liiklusohutuse vähendamiseks ja ummikute vähendamiseks. Märkused: 1. USA poolt algatatud autolt taristule lõimumine (VII) oli kasutusel spetsiaalsetes väikese raadiusega sidevõrkudes. Tänapäeval sisaldab see erineva kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist. 2. Euroopas on autolt taristule lõimumine projekt, mida arendati CVIS nime all (korporatiivne sõiduk-taristu süsteem).


Ingliskeelne termin: vehicle-infrastructure integration


Definitsioon või seletus

Project for the large-scale deployment of vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure communications, mainly designed to improve road safety and reduce congestion. Notes: 1. The US initiative, vehicle-infrastructure integration (VII), was initially based on the use of specialized short-range communications, but now includes the use of several types of communication technology. 2. In Europe, a vehicle-infrastructure integration project has been developed under the name CVIS (cooperative vehicle-infrastructure systems).


Sünonüümid: vehicle-infrastructure cooperation


Lühendid: VII, VIC