Juurdepääs

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: reisijavedu
Definitsioon või seletus
Ligipääs ühistranspordile, kõikide liikide kasutusvõimalusega.


Ingliskeelne termin: accessibility


Venekeelne termin: достижимость