Kriitilisuse koefitsient

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: logistika juhtimine
Definitsioon või seletus


Tootmise prioritiseerimise meetod, mille puhul jagatakse tootmistellimuse lõpu tähtajani jäänud ajavahemik teha jäänud tööde tegemiseks vajatava ajavahemikuga. Koefitsent 1 näitab, et tellimuse täitmine on täpselt graafikus. Ühest suurem väärtus näitab, et tootmistellimuse täitmine on ajagraafikust ees ning ühest väiksema väärtuse puhul jääb tellimuse täitmine paanitud ajagraafikust maha. Koefitsendi negatiivne väärtus näitab, et tootmistellimuse täitmine on juba plaanitud tähtaja ületanud.


Ingliskeelne termin: critical ratio