Lennujaam

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: õhutransport
Definitsioon või seletus
Lennuvedusid teenindav ulatuslik rajatis, mis koosneb maandumis- ja ruleerimisradadest, perroonidest, angaaridest, kütusetanklatest, reisi- ja/või kaubaterminalidest ning muudest rajatistest. Lennujaamal peab olema üks või mitu piisava laiuse ja pikkusega tõusu- ja maandumisrada, lennukite seisukohad e perroonid koos lennukauba käitlusaladega, lennuliikluse juhtimisseadmed ja juhtimiskeskus. Lennujaamal peavad olema lennukite tankimiseks ja tehniliseks teenindamiseks ning hoolduseks vajalikud tingimused, samuti kaubaterminalid koos vajaliku tehnikaga, sh peale- ja mahalaadimisseadmed.


Ingliskeelne termin: airport