Olelusringi kulud

Allikas: EEK Wiki
Jump to navigation Jump to search

Valdkond: ostmine ja hanked
Definitsioon või seletus
Kuluarvestuses on toote olelusring ajavahemik, mis algab esialgsest tootekontseptsioonist ja lõpeb toote eemaldamisega turult ja lõpliku likvideerimisega (utiliseerimisega). Toote olelusringi iseloomustavad teatud kindlad arengustaadiumid, mis hõlmavad uuringu- tootearenduse-, juurutuse, küpsuse, langus- ja kasutuselt kõrvaldamise faase. Olelusringi kulud on nende faaside jooksul tootega seonduvad akumuleeritud kulud.


Sünonüümid: elutsüklikulud


Ingliskeelne termin: life cycle costs