Stividorettevõte

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: meretransport
Definitsioon või seletus


Ettevõte, mis tegeleb laevade laadimise ja lossimisega ning vajadusel muude kaupade käitlemisega seotud sadamateenuste osutamisega laevaliinidele, nende agentfirmadele, vedajatele, kauba saajatele ning saatjatele. Stividorettevõtted rendivad sadama haldusorganisatsioonilt maad ja/või rajatisi, vajadusel ka tehnikat. Enamasti kuulub kaupade käitlemiseks vajaminev tehnika (kraanad, tõstukid, terminalitraktorid jms) stividorettevõtetele.


Ingliskeelne termin: stevedore company

A.Tulvi
Soome Vuosaari sadama stividorettevõtte Finnsteve Oy tehnikapark