Varustustee

Allikas: EEK Wiki

Valdkond: militaarlogistika
Definitsioon või seletus
Operatsioonialal kindlaks määratud tee, mida kasutatakse varustuse veoks.


Seotud terminid: põhivarustustee


Lühendid: VT


Sobimatud terminid: järelveotee, juurdeveotee


Ingliskeelne termin: supply road


Lühendid: SR

Erlend Zirk, KVÜÕA loengumaterjal